logo of abnie soft

ابنیه سافت

نرم افزار حسابداری

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

عید تو عید

گروه حساب ها در کدینگ حسابداری پیمانکاری

گروه حساب ها در کدینگ حسابداری پیمانکاری (شرح کامل)

گروه حساب ها در کدینگ حسابداری پیمانکاری به عنوان بخش نخست و شروع کننده کدینگ حسابداری هستند. در هر کدینگ حسابداری ابتدا به تعریف گروه حساب ها می پردازیم و در ادامه به معرفی حساب های کل، معین، تفضیلی و … می پردازیم. عموما گروه حساب ها در کدینگ حسابداری پیمانکاری ثابت هستند و تغییرات از حساب های کل شروع می شوند.

در این مقاله می‌خوانیم...

وضعیت گروه حساب ها در کدینگ حسابداری پیمانکاری 

گروه حساب ها در کدینگ شبیه به خشت اول در ساخت یک بنا می باشند. بنابراین تعیین و تشخیص صحیح آن بسیار اهمیت دارد.

همانطور که میدانید کلیه حساب ها طبق اصول و استانداردهای حسابداری در 3  وضعیت حساب های ترازنامه ای (دائمی)، حساب های سود و زیانی (موقت) و حساب های کنترلی (انتظامی) قرار می گیرند. هیچ حسابی را نمی توان خارج از این وضعیت ها دانست.

این 3 وضعیت در حسابداری تمامی گزارشات مالی از جمله ترازنامه، صورت سود و زیان و … را تشکیل می دهند.

حساب های ترازنامه ای در کدینگ حسابداری پیمانکاری 

حساب های ترازنامه ای را به عنوان حساب های دائمی در حسابداری می شناسیم. همانطور که از نام آن پیداست، مانده‌ی این حساب ها در یک سال مالی صفر نمی شود و به سال مالی بعد منتقل می گردد.

می دانیم که ترازنامه نشان دهنده گزارش کار و  یا بیلان مالی هر کسب و کاری است.

ترازنامه طبق معادله حسابداری حساب های ترازنامه ای را نشان می دهد.

طبق معادله حسابداری  :   دارایی ها برابرند با حاصل جمع بدهی ها و سرمایه.       (دارایی = بدهی + سرمایه )

انواع حساب‌های ترازنامه ای در کدینگ حسابداری پیمانکاری 

همانطور که گفتیم حساب های ترازنامه ای به 3 دسته اصلی دارایی ها، بدهی ها و سرمایه تقسیم می شوند.

عموما در دسته دارایی ها حساب ها بر اساس میزان نقد شدگی حساب های کل در گروه حساب دارایی ها قرار می گیرند.

دارایی ها خود به 2 دسته دارایی های جاری و دارایی های غیرجاری تقسیم می شود. 

به عنوان مثال مبالغ موجود در صندوق و بانک زیر مجموعه دارایی های جاری هستند و دارایی هایی مانند زمین و مسکن زیر مجموعه دارایی های غیرجاری می باشند.

گروه حساب دارایی های جاری حساب های کل :

در این گروه موجودی نقد و بانک، سپرده های کوتاه مدت، حساب ها و اسناد دریافتنی، سایر حساب های دریافتنی، سرمایه گذاری های کوتاه مدت، موجودی انبارها، پروژه های در جریان تکمیل، سفارشات و اقلام در راه همچنین پیش پرداخت ها قرار می گیرند.

گروه حساب دارایی های غیرجاری حساب های کل :

این گروه شامل دارایی های ثابت، استهلاک انباشته، سپرده ها و مطالبات بلندمدت و سایر دارایی ها می شوند.

گروه حساب دارایی های غیرجاری
دارایی های جاری و غیرجاری در کدینگ حسابداری بایستی به درستی تقسیم بندی شوند.

در دسته بدهی ها نیز بر اساس سررسید موعد پرداخت، حساب های کل در گروه حساب بدهی ها قرار می گیرند.

بدهی ها نیز به 2 دسته بدهی های جاری و بدهی های غیرجاری تقسیم می شوند.

در بدهی ها به همین ترتیب گروه بندی انجام می شود. به عنوان مثال چک های پرداختی زیر مجموعه بدهی های جاری و وام های بلند مدت نیز زیر مجموعه بدهی های غیرجاری است.

گروه حساب بدهی های جاری حساب های کل :

در این گروه حساب ها و اسناد پرداختنی، سایر حساب های پرداختنی، سپرده های دریافتنی، پیش دریافت ها، مالیات و سایر ذخایر قرار می گیرند.

در گروه حساب بدهی های غیرجاری حساب های کل :

این گروه شامل حساب ها و اسناد پرداختنی بلندمدت، تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت، ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان و ذخایر همچنین سایر بدهی های معوق می شوند.

گروه حساب سرمایه نشان دهنده سرمایه اول دوره و در ادامه سود و زیان انباشته ما در سال های مختلف است.

در این گروه حساب، حساب های کل سرمایه، اندوخته قانونی، سود (زیان) انباشته، سود (زیان) جاری و تقسیم سود قرار می گیرند.


مطالعه بیشتر: تنخواه چیست؟ تنخواه دار کیست؟ معرفی و شرح کامل


ماهیت حساب‌های ترازنامه ای در کدینگ حسابداری پیمانکاری 

در حساب های ترازنامه ای دارایی ها عموما دارای ماهیت بدهکار بوده و بدهی ها و سرمایه دارای ماهیت بستانکار هستند. گاهی ممکن است حساب های کل گروه حساب های ترازنامه ای دارای ماهیتی مخالف ماهیت گروه حساب خود باشند. ولی در حالت کلی گروه حساب حساب های ترازنامه ای دارای ماهیتی است که به آن اشاره کردیم.

حساب‌های سود و زیانی در کدینگ حسابداری پیمانکاری 

حساب های سود و زیانی یا همان حساب های موقت، همانطور که از نامشان پیداست حساب هایی هستند که در پایان سال مالی بسته شده و به سال مالی بعد منتقل نمی شوند.

این حساب ها در پایان سال مالی به حساب خلاصه سود و زیان بسته شده و در ادامه مانده حساب خلاصه سود و زیان به سود و زیان انباشته بسته می شود.

تعریف صحیح این نوع حساب ها بسیار مهم است و باید نهایت دقت را به کار برد زیرا نشان دهنده میزان سود و زیان ما هستند.

این حساب ها در حالت کلی به دو دسته هزینه ها و درآمد ها تقسیم می شوند. در نظر داشته باشید که این حالات می تواند توسط حسابدار انتخاب و پیاده سازی شود.

در کدینگ حسابداری پیمانکاری برای هزینه ها و درآمدها گروه حساب های فروش و درآمدها، مخارج پیمان، هزینه های فعالیت و سایر هزینه ها و درآمدهای غیر عملیاتی در نظر گرفته می شود.

لازم به ذکر است که تعریف حساب های کل در گروه حساب های سود و زیانی به نیاز کسب و کار بستگی دارد و از چارچوب ثابتی برخوردار نیست.

ماهیت حساب‌های سود و زیانی در کدینگ حسابداری پیمانکاری 

گروه حساب های هزینه ای دارای ماهیت بدهکار و گروه حساب های درآمدی دارای ماهیت بستانکار می باشند.

در نظر داشته باشید که حساب های کل مربوط به این گروه حساب ها می تواند دارای ماهیتی مخالف گروه حساب خود باشد که این امر بسیار در گروه حساب های سود و زیانی رخ می دهد.

حساب‌های کنترلی در کدینگ حسابداری پیمانکاری 

حساب های کنترلی (انتظامی) همانطور که از نامشان پیداست حساب هایی هستند که نظم و کنترل را به حسابداری می رسانند.

جایگاه حساب های کنترلی در کدینگ حسابداری پیمانکاری نسبت به کدینگ حسابداری در سایر کسب و کارها بسیار بالاتر است.

دلیل آن هم تضامینی است که در پروژه های پیمانکاری داد و ستد می شود. در تمامی پروژه های پیمانکاری تضامین بسیار پر رنگ هستند.


مطالعه بیشتر: مناقصه در پروژه های پیمانکاری چیست؟ – تعریف جامع مناقصه


هیچ پروژه ای را نمی توان یافت که در آن صحبتی از تضامین بانکی نباشد.

در نظر بگیرید زمانی که در پروژه ای ضمانتی برای حسن انجام کار به کارفرما سپرده می شود، این عملیات هیچ بار مالی برای طرفین ندارد اما بی شک در حسابداری باید این عملیات ثبت شود تا در ادامه بتوانیم گزارشی از وضعیت تضامینی که به سایرین سپرده ایم داشته باشیم.

ماهیت حساب‌های کنترلی در کدینگ حسابداری پیمانکاری 

حساب های کنترلی (انتظامی) بدون ماهیت هستند. به زبان ساده یعنی عملیاتی که در این حساب ها ثبت می شود هیج بار مالی در هیچ کدام از صورت های مالی ندارد.

فقط بر اساس سلیقه برخی از حسابداران به عنوان ضمیمه مانده حساب های کنترلی در ترازنامه آن را نمایش می دهند.

گروه بندی حساب ها در نرم افزار حسابداری پروژه ابنیه سافت

نرم افزار حسابداری پروژه ابنیه سافت بصورت کاملا تخصصی کدینگ حسابداری پیمانکاری را پیاده سازی کرده است.

یکی از مهمترین امکاناتی که در نرم افزار حسابداری پروژه ابنیه سافت برای کاربران تعبیه شده امکان تعریف گروه حساب های مختلف بدون هیچ محدودیتی می باشد.

شما به راحتی و بدون هیچ گونه محدودیتی می توانید گروه حساب ها در کدینگ حسابداری پیمانکاری خود را تعریف کرده و سپس در سند حسابداری از آن استفاده کنید.

3.7/5 - باتشکر از مشارکت شما

اگر این مطلب را مفید می دانید، می توانید آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

مقالات مرتبط با موضوعی که اکنون مطالعه کردید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره و خرید نرم افزار حسابداری

برای مشاهده دمو نرم افزار حسابداری

اطلاعات خود را ثبت کنید تا با شما تماس بگیریم.

مشاوره و خرید نرم افزار حسابداری

برای ارتباط با همکاران ما

اطلاعات خود را ثبت کنید تا با شما تماس بگیریم.